Αποτελέσματα: Αγώνας XXVI Βορείων Σποράδων 2015

Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές.

Τα τελικά θα αναρτηθούν αφού υπογραφούν από την επιτροπή αγώνων.

 

XXVI SPORADES 2015 results_race_01_ORC1_ORC3

XXVI SPORADES 2015 results_race_02_ORC1_ORC3

XXVI SPORADES 2015 results_race_03_ORC1_ORC3

XXVI SPORADES 2015 overall_ORC1

XXVI SPORADES 2015 overall_ORC2

XXVI SPORADES 2015 overall_ORC3

XXVI SPORADES 2015 overall_ORC1_ORC3

Related Articles

Φωτογραφίες