Διοικητικα Συμβουλια

  • Διοικητικό Συμβούλιο Τρέχον
    Posted in: Διοικητικα Συμβουλια

    Το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου μας το οποίο εξελέγη  κατά  τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2014  και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 02/04/2014  έχει  ως   εξής . Πρόεδρος Βαρδάκη Εριφύλη Αντιπρόεδρος Κορφιάτης   Νικόλαος Γ.Γραμματέας Καμπεροπούλου  Ελένη Ταμίας Καλούσης    Νικόλαος Έφορος  Ιστιοπλοΐας Βογιατζής  Ιωάννης Έφορος Δημ. Σχέσεων Καλπουρτζής  Νικόλαος Μέλος Θέμελης   Δημήτριος

  • Διοικητικό Συμβούλιο 2010-2014
    Posted in: Διοικητικα Συμβουλια

    Πρόεδρος Βαρδάκη Εριφύλη Αντιπρόεδρος Κ. Καντίκος Γ.Γραμματέας Έκτορας Εστουντέρο Ταμίας Β.Μαυρατζάς Έφορος  Ιστιοπλοΐας Α.Σωτηρίου Έφορος Δημ. Σχέσεων Ν. Καλπουρτζής Μέλος Ι. Κορέντης

Φωτογραφίες