Διοικητικό Συμβούλιο 2010-2014

Πρόεδρος Βαρδάκη Εριφύλη
Αντιπρόεδρος Κ. Καντίκος
Γ.Γραμματέας Έκτορας Εστουντέρο
Ταμίας Β.Μαυρατζάς
Έφορος  Ιστιοπλοΐας Α.Σωτηρίου
Έφορος Δημ. Σχέσεων Ν. Καλπουρτζής
Μέλος Ι. Κορέντης

Related Articles

Φωτογραφίες