Διοικητικό Συμβούλιο Τρέχον

Το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου μας το οποίο εξελέγη  κατά  τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2014  και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 02/04/2014  έχει  ως   εξής .

Πρόεδρος Βαρδάκη Εριφύλη
Αντιπρόεδρος Κορφιάτης   Νικόλαος
Γ.Γραμματέας Καμπεροπούλου  Ελένη
Ταμίας Καλούσης    Νικόλαος
Έφορος  Ιστιοπλοΐας Βογιατζής  Ιωάννης
Έφορος Δημ. Σχέσεων Καλπουρτζής  Νικόλαος
Μέλος Θέμελης   Δημήτριος

Related Articles

Φωτογραφίες