Νέο διοικητικό συμβούλιο του ΙΟΒΑΘ

Το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου μας το οποίο εξελέγη  κατά  τις αρχαιρεσίες  της  Ετήσιας  Τακτικής  Γενικής

Συνέλευσης   της   8ης Ιουλίου  2020  και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 13 Ιουλίου  2020  έχει  ως   εξής .

 

Πρόεδρος Βαρδάκη Εριφύλη
Αντιπρόεδρος Καλούσης Νικόλαος
Γ.Γραμματέας Κανατούλας Βασίλειος
Ταμίας Τσέτσας Γεώργιος
Έφορος  Ιστιοπλοΐας Βογιατζής Ιωάννης
Έφορος Δημ. Σχέσεων Ζαφείρης Γεώργιος
Μέλος Μπένης  Σταμάτης.

 

 

Related Articles

Φωτογραφίες